Juan Lucho

Trong số tất cả những người mới gia nhập ngành công nghiệp đang phát triển mạnh của Barcelona, ​​Señor Lucho là người quyến rũ nhất xuất hiện trong một thời gian dài và chắc chắn là một trong những người nổi tiếng nhất. Mặc dù có vẻ ngoài giống Adonis nhưng Juan lại hoàn toàn bình thường.